Profikomp® Dictionary

Hungarian English German
adatlap data sheet s Formular
adszorbeált bázisok sorptioned bases sorbierte Basen
adszorpciós kapacitás sorption capacity Sorptionskapazität
anyagfelvétel, fogadás material acceptance Materialannahme
aprítás comminution Zerkleinerung
aprító shredder Shredder
ásóborona spade harrow Spatenrollegge
ásványi trágya mineral fertiliser mineralische Dünger
ásványosít mineralised mineralisieren
atka mites Milbe
bedolgozási mélység depth of incorporation Einarbeitungstiefe
belső eredetű, endogén endogenous endogen
bemeneti anyagok input material Inputmaterial
bemeneti ellenőrzés intake inspection Eingangskontrolle
bemenő levegő incoming air Zuluft
betakarított termény harvested crops Erntegut
biológiai lebontás biodegradation biologischer Abbau
biomassza hozam yield of biomass Biomasseertrag
bomlási folyamat main decomposition Hauptrotte
csavaros aprító (donáló) screw mill Schraubenmühle
csigás aprító (donáló) worm mill Schneckenmühle
csíra (levegőben található) germs, airborne Keime, luftgetragen
csírázóképes germinable keimfähig
cukorrépa sugar beet Zuckerrübe
dobkomposztálás composting in drums Trommelkompostierung
dobrosta drum screen Trommelsieb
durva por coarse dust Grobstaub
egyensúlytalanság imbalance Ungleichgewichte
előérlelés preliminary decomposition Vorrotte
előkezelés pretreatment Vorbehandlung
eltávozó gáz exhaust gas Abluft
eltávozó hő waste heat Abwärme
energetikai hasznosítás thermal recycling Verwertung, thermisch, energetisch
energia-visszanyerés energy recovery Energierückgewinnung
érett komposzt mature compost Fertigkompost
EU nitrát előírás EG-nitrate-guideline EG-Nitrat-Richtlinie
faiskola plant nurseries Pflanzenschulen
fajsúly alapján történő szétválasztás ballistic separation Schwerkraftauslese
fajtiszta pure source separated sortenrein
fedett prizma encapsulated windrow Gekapselte Mieten
felhasználás éve year of usage Anwendungsjahr
felhasználási javaslat recommendations of compost use Anwendungsempfehlungen
finom por fine dust Feinstaub
finom, közepes, durva szemcsék fine, middle coarse, coarse fractions fein-mittel-grobkörnig
földmunka earthworks Erdenwerk
forgató rendszer turning system Wendesystem
forgóborona rotary harrow Kreiselrollegge
foszfor phosphorous Phosphor
friss komposzt fresh compost Frischkompost
fülvédő earmuffs Gehörschutz
gátló anyag inhibiting substances Hemmstoffe
géptársulás machinery association Maschinenring
három éves forgó three-year rotation Dreifelderwirtschaft
háromszög keresztmetszetű prizma triangle windrows Dreiecksmieten
háromszög-csigás aprító triple worm mill Dreifach-Schneckenmühle
hasznosítás, anyagi material recovery Verwertung, stofflich
hasznosítási folyamat process Verwertung
határkülönbség marginal difference Grenzdifferenz
hely, termőhely location Standort
hőcserélő heat exchanger Wärmetauscher
homlokrakodó wheel loader Radlader
hozam yield Ertrag
hulladéklerakás landfilling Deponie
hulladékpapír paper waste Altpapier
humusztartalom humus content Humushaushalt
idegen anyagok impurities Störstoffe
irányérték approximate value Richtwert
iszap sludge Schlamm
iszapolódás (talaj) silted Verschlämmung
jogi keretek legal requirements rechtliche Rahmenbedingungen
kálium potassium Kalium
kationkicserélő képesség (T-érték) cation exchange capacity Kationenaustauschkapazität
kereskedelmi forgalomban lévő trágya commercial fertiliser Handelsdünger
kert és tájépítés Horticulture and landscaping Garten und Landschaftsbau
kertészet commercial horticulture Gartenbau
keverődob homogenisation drum, mixing drum Mischtrommel
kézi osztályozás manual separation Handauslese
kiaknázás full utilisation Ausschöpfung
kiegészítő N-trágyázás additional N-fertiliser N-Aufdüngung
kiegészítő trágyázás supplementary fertilising Ergänzungsdüngung
kísérleti év test year Versuchsjahr
kisugárzás radiation Abstrahlung
kiválasztás, elkülönítés separation Abscheidung
komposzt compost Kompost
komposzt-trágya compost fertiliser Kompostdünger
komposztálás composting Kompostierung
körforgás-gazdálkodás circular economy Kreislaufwirtschaft
környezet environment Umwelt
közlekedő terület (utak) üzemen belül vehicle trackways Verkehrsfläche
közpark local-authority gardens öffentliches Grün
közutak melletti zöld terület municipal road-side foliage Straßenbegleitgrün
külső eredetű, exogén exogenous exogen
kultivátor cultivator Fräse
kutatás research Forschung
légmentes takarás encapsulation Kapselung
légzőkészülék breathing apparatus Atemfilter
légzőmaszk breathing masks Atemschutzgeräte
levegő mennyisége air volume Belüftungsmenge
levegő mikroorganizmusok airborne germs Luftgetragene Keime
levegőbevezetés air entrainment Lufteintrag
levegőmosó bioscrubber Luftwäscher
levegőszabályozás air classifier Windsichter
levegőztetett felület aerated platform Belüftungsplatte
levegőztetett prizma aerated windrows belüftete Mieten
maghőmérséklet core temperature Kerntemperatur
magnézium magnesium Magnesium
maradék szennyeződés residual pollution Altlasten
másodlagos nyersanyag secondary raw material Sekundärrohstoffe
Matrac-prizma hipped or table windrows Walmen-/Trapezmiete
méregtelenítés, fertőtlenítés decontamination entgiftet
mezőgazdasági és kertészeti hulladék agricultural or horticultural residues Bestandsabfälle
mikroorganizmus microorganisms Mikroorganismen
mikrotápanyagok trace elements Spurennährstoffe
minőség felügyelet quality monitoring Qualitätsüberwachung
mintavétel sample taking Probenahme
mulcs komposzt mulching compost Mulchkompost
nedvességtartalom visszacsatolásos irányítás control system based on moisture content Feuchtesteuerung
nehézfém bevitel heavy metal impurity Schwermetalleintrag
nitrát-tartalom nitrate content Nitratgehalt
nitrogén nitrogen Stickstoff
nitrogén-monoxid nitrogen monoxide Stickoxyd
nitrogén-szolgáltató képesség availability of nitrogen Stickstoffverfügbarkeit
növekedést nem gátló plant-compatible pflanzenverträglich
növényi növekedés plant growth Pflanzenwachstum
növényi tápanyag plant nutrients Pflanzennährstoffe
növényi táptalaj substratum for culturing Kultursubstrate
növénytermesztés plant culturing Pflanzenbau
növénytermesztési hasznosítás plant cultivation pflanzenbauliche Verwertung
növényvédő szer pesticides Schädlingsbekämpfungsmittel
nyersanyag original material Ausgangsmaterial
nyomelem trace element Spurenelement
oldható soluble löslich
öntözés irrigation Berieselung
őszi árpa winter barley Wintergerste
őszi búza winter wheat Winterweizen
porszennyezés (terhelés) dust nuisance Staubbelastung
préselés compression Verpressung
préselvény (törköly bricks Presslinge
puffer képesség buffering ability Pufferungsvermögen
rotációs kapa rotary hoe Rotorhacke
sótartalom salt content Salzgehalt
stabil (tartós) humusz stable humus Dauerhumus
szabadföldi kísérlet field tests Freilanduntersuchungen
száj- és körömfájás foot-and-mouth-disease Maul- und Klauenseuche
száraz anyag dry substance Trockensubstanz
szennyezőanyag harmful substance, pollutants Schadstoff
szennyvíz polluted water Schmutzwasser
szerves kötésű organically bounded organisch gebunden
szervesanyag organic substances organische Substanzen
szívó és nyomó levegőztetés suction and pressure aeration Saug- und Druckbelüftung
szubsztrát komposzt substrate compost Substratkompost
tág C/N arány great C/N-relation weites C/N-Verhältnis
talaj rekultiváció recultivation of soil Bodenaufbau
talaj-mezofauna soil mesosaprobic organisms Bodenmesofauna
talajtakarás soil covering Bodenabdeckung
talajvédelem soil protection Bodenschutz
tápanyag nutrient Nährstoff
tápanyagban gazdag eutrophic nährstoffreich
tápanyagelvonás nutrient extraction Nährstoffentzug
tápanyaggazdag eutrophic nährstoffarm
tápanyaghordozó nutrient carrier Nährstoffträger
tápanyagszegény oligotrophic nährstoffarm
tápanyagtartalom content of nutrients Nährstoffgehalte
táplálóhatás effect of nutrients Nährstoffwirkung
tárcsás borona disc harrow Scheibenrollegge
tartományi rendelet state ordinances Länderverordnungen
tartós humusz permanent humus Dauerhumus
tartózkodási idő dwell time Verweilzeit
távozó levegő closed circle aeration system Umluft
teljesítmény throughput Durchsatz
teremhőmérséklet ambient temperature Raumtemperatur
teremlevegő ambient air Raumluft
termés field products Ernteprodukte
tervezési minta design category Baumusterkategorie
testazonos endogenous körpereigen
tételes kezelés batch operation Chargenbetrieb
többlet tápanyagtrágya compound fertiliser Mehrnährstoffdünger
tömörödött talaj compact soil Boden bindig
trágyaszóró manure spreader Miststreuer
trágyatörvény fertiliser law Düngemittelgesetz
trapéz prizma able windrows Tafelmieten
ugróvillások springtails Springschwänze
ültetőgödörbe való földkeverék plant hole substratum Pflanzlochsubstrat
ültetőközeg garden mould Pflanzerde
utóérés postmaturation subsequent decomposition Nachrotte
válogató asztal sorting belt Sortierband
vegetatív technika vegetative technique vegetative Technik
vegyes hulladék komposzt mixed waste compost Mischmüllkompost
vetőmag seeds Samen
vibrációs rosta vibrating screen Vibrationssieb
virágföld garden mould Blumenerde
vízháztartás törvény Law-on-water-economy Wasserhaushaltsgesetz
zárt anyagforgalom closed substance cycle Kreislaufführung
zárt prizmakomposztálás encapsulated decomposition Gekapselte Mietenkompostierung
zártkörforgású rendszer closed circle system Kreislaufführung
zöldhulladék, fanyesedék green prunings tree prunings Grünschnitt
zöldtrágyázás green manuring Gründüngung